Sint-Audomarus

 

Start Sint-Audomarus De Sint-Audomaruskerk De Lokale Pastorale Groep Audomarus De Lectorengroep Sint-Christoffel Kapel van de Harteklop Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Bissegem Verzorgingsinstellingen Zusters Sint-Vincentius

 

Sint-Audomarus de patroonheilige van onze kerk in Bissegem.
 


Glasraam gewijd aan St.-Omaar in Sait-Omer.

Sint Audomarus met koning Dagobert I (Vie de Saint Omer ; 11e eeuw,
Kathedraalskapittel; Ms 698. Gemeentelijke bibliotheek van Saint-Omer.

   
De patroonheilige van onze kerk is Sint-Audomarus, ook genoemd Omaar of Otmar (ca. 600 - ca. 670).
Audomarus was een geestelijke die leefde in de 7de eeuw. Zijn afkomst wordt gesitueerd in NormandiŽ, in het dorp Orval nabij Coutances. Hij werd later als rooms-katholiek heilige vereerd.

Hij was de enige zoon van een zekere Friulphus en trad na diens dood in het klooster van Luxeuil, dat door de stichting door Columbanus tot de Ierse invloedssfeer behoorde. Op last van koning Dagobert I (629-639) werd hij in het kader van de kerstening van Noord-GalliŽ tot bisschop van Terwaan, diocesis Morinensis, aangesteld. In zijn missioneringsactiviteiten richtte hij zich in de eerste plaats op de lokale elite. Op deze wijze kon hij onder andere bekomen dat een zekere Adroaldus de villa Sithiu aan Bertinus en zijn metgezellen schonk om er een abdij op te richten (Sint-Bertinusabdij te Sint-Omaars). Al bij al is over de andere activiteiten van deze eerste bisschop van Terwaan weinig bekend. In de schenking van de O.-L.-Vrouwekerk (de latere Kathedraal van Sint-Omaars) bepaalde hij in die kerk begraven te willen worden. Na Audomarusí dood op 1 november in 668 of 669 vervulde Bertinus dan ook zijn wil.

Rondom zijn relieken werd tussen het kapittel van de O.L.Vrouwekerk en de nabije Sint-Bertijnsabdij lange tijd strijd geleverd. Zijn relieken werden in 1052, 1269, 1324 en 1469 gevisiteerd. Tijdens de Franse Revolutie werd zijn schrijn naar Parijs gebracht, de relieken werden vernietigd en het schrijn omgesmolten.
In de O.L.V. Kathedraal van Saint-Omer rest ons het lege praalgraf van Sint-Omaar.


 

SINT-OMAAR in SAINT-OMER

 

De ruÔne van de abdijkerk Saint-Bertin waar de gemeenschap van Sint-Omaar woonde.
(foto ca 1899)

De leerlingen van Sint-Omaar wenen bij het overlijden van hun meester.

 

Het praalgraf van Sint-Omaar in de O.L. Vrouwekathedraal in Saint-Omer.

Heiligenbeeld van St-Omaar in de O.L.Vrouwekerk. Saint-Omer.

 

De O.L.V. Kathedraal in Saint-Omer

De huidige ruÔne van de abdijkerk Saint-Bertin

 

Audomarus

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat
Sint-Marcus:

Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
secretariaat@sintmarcus.be
 

Een berichtje naar onze parochie: audomarus@sintmarcus.be
Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP