De Sint-Audomaruskerk

 

Start Sint-Audomarus De Sint-Audomaruskerk De Lokale Pastorale Groep Audomarus De Lectorengroep Sint-Christoffel Kapel van de Harteklop Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Bissegem Verzorgingsinstellingen Zusters Sint-Vincentius

Reeds in 1107 is er sprake van een kerk, toegewijd aan de H. Audomarus en gepatroneerd door de Franse Sint-Amandsabdij. In de loop der eeuwen wordt de kerk verschillende malen gewijzigd, o.m. aanbouw van sacristie en portaal en vervanging van het vierkant koor door een veelzijdig. In 1872 wordt een voorlopige kerk in gebruik genomen, die zich dichter bij de steenweg Kortrijk-Menen bevindt. In de oude benedenkerk richt de pastoor in 1877 een jongensschool in, die in 1883 wordt opgedoekt. In 1899 komt de huidige kerk tot stand op de plaats van het eerste bedehuis, de laatste restanten van de eerste kerk worden afgebroken. Enkel in de kruisbeuk blijven enkele 16de-eeuwse grafstenen behouden. De huidige neogotische Sint-Omaarskerk is een realisatie van de Kortrijkse architect J. Carette, naar ontwerp van J.B. Bethune.
Eveneens in 1899 wordt naar ontwerp van J. Carette de aanpalende neogotische pastorie opgetrokken.

De maquette van de drie kerken, te bewonderen in de huidige Sint-Omaarskerk te Bissegem.

Het hoofdaltaar, het huidige altaar en de twee zijaltaren die toegewijd zijn aan:
Onze Lieve Vrouw aan de linkerkant en Sint-Omaar aan de rechterkant.

Onze Lieve Vrouw Troosteres
der Bedrukten met kindje Jezus

Het O.L.Vrouwebeeld aan het altaar

Sint-Omaar

Het oude Parochiekerkje langs de Leie, bezat reeds in de 18e eeuw, een gekleed O.L.Vrouwbeeld, afkomstig uit de kerk van de Paters-Minderbroeders te Kortrijk, waar het toen reeds zou geweend hebben vr het uitbreken van de pest in de stad.
Ook in de kerk te Bissegem: van 4 tot 7 januari 1812, zou de Madonna geweend hebben, volgens het relaas van vele ooggetuigen en zouden enkele wondere genezingen gebeurd zijn. Ondariks de grote toeloop van bedevaarders, jaren nadien, verdween de devotie in de anonimiteit. Het beeld geraakte in handen van een antiquair uit Kortrijk, tot het op 5 mei 1901, plechtig in ere werd hersteld en in de nieuwe kerk werd vereerd onder de titel van "Troosteres der Bedrukten", devotie, goedgekeurd door de Kerkelijke Overheid en met geestelijke gunsten verrijkt.
Sterker dan ooit herleefde de devotie en kwamen de omliggende parochies massaal op bedevaart.
Tot op vandaag bewaren onze mensenvolle vertrouwen in Maria, die hun toevlucht is in alle nood.
   

Binnenzicht met preekstoel

De Doophoek

De rouwhoek.

De weekkapel met het beeld van O.L.V. van de Harteklop
 
Enkele foto's uit de oude doos (bron: 'Beeldbank Kortrijk')
 

 Audomarus

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat
Sint-Marcus:

Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
secretariaat@sintmarcus.be
 

Een berichtje naar onze parochie: audomarus@sintmarcus.be
Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP