Kapel van de Harteklop

 

Start Sint-Audomarus De Sint-Audomaruskerk De Lokale Pastorale Groep Audomarus De Lectorengroep Sint-Christoffel Kapel van de Harteklop Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Bissegem Verzorgingsinstellingen Zusters Sint-Vincentius

 

In de Driekerkenstraat te Bissegem, op de hoek met de Jozef Verhaeghestraat staat een kapel toegewijd aan O.L.V. van de Harteklop.

Het houten beeldje van O.L.Vrouw van de Hartenklop geplaatst in de nis op het altaar in de kapel.

Ieder jaar rond 15 augustus is er een gebedsweek (een bedevaartsoctaaf).
Onze Lieve Vrouw van de Hartenklop wordt aanroepen voor angstaanvallen, hartkloppingen en steken aan het hart, maar ook voor allerlei angstwekkende omstandigheden.

Onze-Lieve-Vrouw van de Harteklop
vereerd in de weekkapel van de Sint-Omaarskerk te Bissegem en in het kapelletje aan de Leie.


TEGEN HARTAANDOENINGEN EN ANGSTEN.

Over dit mysterieus beeldje van Maria, met het Kindje Jezus op de arm en een hamertje in de rechterhand, in de volksmond genoemd: O.L.Vrouw  van de Harteklop, vertelt de legende:

"Een kind van een schippersfamilie, dichtbij het oude kerkje van Bissegem voorbijvarend, valt overboord in de Leie en wordt levenloos boven gehaald. Vurig bidt men voor  het Lieve Vrouwbeeldje aan boord, opdat de levensgeesten van het kind mogen terugkeren. Men belooft een kapel te bouwen ter ere van Maria. Het kind komt tot leven. O.L.Vrouw met het hamerke deed zijn hartje weer kloppen ... "
In dank wordt een stenen kapel gebouwd langs de Leie, waarin het beeldje wordt geplaatst en vereerd. Het werd de toevlucht van een massa mensen, in de loop der eeuwen, beproefd door zorgen en lijden.
Het oorspronkelijk kapelletje, door overstroming van de Leie deerlijk gehavend en hinderlijk gelegen voor de trakelweg, werd afgebroken en heropgebouwd, langs de toenmalige weg naar de veerbrug tussen Bissegem en Marke. Bij het rechttrekken van die baan en aanleggen van een stenen brug over de Leie in 1909, werd het gesloopt en kortbij, ruimer, herbouwd. Daar staat tot op heden, midden bloemen en licht en onder de liefdevolle waakzaamheid van vrome buren, een kopie van het wondere beeldje ter verering van allen, die troost en genezing zoeken voor mogelijke hartkwalen en hartzeer.
In 1988 werd aan de Sint-Omaarskerk een nieuwe weekkapel gebouwd, waarin het Heilig Sacrament en het beeldje van O.L.Vrouw van de Harteklop  de dag door kunnen bezocht worden. Het is wenselijk dat men biddend de twee kapellen aandoet, nog geen kilometer van mekaar afgelegen.
De devotie tot O.LVrouw van de harteklop komt meest tot uiting gedurende het bedevaartsoctaaf tussen het Feest van O.L.Vrouw-ten-hemeI-opgenomen (15 oogst) en het feest van het Onbevlekt Hart van Maria(22oogst), maar het jaar rond komen bedevaarders van overal hulp en troost  afsmeken, op voorspraak van Maria. Zij kunnen lid worden van het Genootschap van Onze Lieve Vrouw van de Harteklop en zich daarvoor aanmelden  voor of na elke viering op zaterdag om 17u in de Sint-Omaarskerk. Voor hen worden regelmatig H. Missen opgedragen. Devotiekaarsen, gebedsprentjes en medailles liggen daar ter uwe beschikking.

Audomarus

 

 

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat
Sint-Marcus:

Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
secretariaat@sintmarcus.be
 

Een berichtje naar onze parochie: audomarus@sintmarcus.be
Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP