Sint-Audomarus Bissegem

 

Start Sint-Audomarus De Sint-Audomaruskerk De Lokale Pastorale Groep Audomarus De Lectorengroep Sint-Christoffel Kapel van de Harteklop Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Bissegem Verzorgingsinstellingen Zusters Sint-Vincentius

Op 12 oktober kwam Vicaris Generaal Koen Vanhoutte de nieuwe parochie
Sint-Marcus Heule-Bissegem oprichten en het pastoraal eenheidsteam aanstellen.

De parochie Sint-Marcus maakt deel uit van het decanaat Kortrijk
en zijn we opgenomen in het bisdom Brugge, de Kerk in Vlaanderen.

Binnen de parochie Sint-Marcus zijn 4 lokale ploegen werkzaam.
Bij ons is de 'Lokale groep Audomarus' werkzaam
die de initiatieven van het Pastoraal Eenheidsteam plaatselijk uitwerkt.

 

 

Eucharistievieringen
in Sint-Audomarus Bissegem:

Op dinsdag om 8 uur in de kapel naast de kerk
en op donderdag om 8u in de kerk

Op maandag van 17 tot 18u aanbidding in de kapel van de Hartenklop naast de kerk.

Op zaterdag om 17u
in de Sint-Audomaruskerk.

Eucharistievieringen
met intentie
worden aangevraagd op het secretariaat
in de Driekerkenstraat.
Open op dinsdag en woensdag
van 8u30 tot 9u30.


 

 


Laatst aangepast op:07/01/2021

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat
Sint-Marcus:

Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
secretariaat@sintmarcus.be
 

Een berichtje naar onze parochie: audomarus@sintmarcus.be
Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP