Katholiek Onderwijs Bissegem

 

Start Sint-Audomarus De Sint-Audomaruskerk De Lokale Pastorale Groep Audomarus De Lectorengroep Sint-Christoffel Kapel van de Harteklop Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Bissegem Verzorgingsinstellingen Zusters Sint-Vincentius

 

De Lagere School Sint-Vincentius is een voortzetting van de eerste Armenschool.
Omstreeks 
1815 liet Johannes Devos deze Armenschool optrekken even voorbij het kerkhof.
Het schooltje was een spellewerkschool voor meisjes en zondagsschool voor jongens.
In 1853 stichten twee zusters van Sint-Vincentius Paulo te Deftinge een meisjesschool in de Driekerkenstraat, nu de lager gelegen huisjes op het einde van de Driekerkenstraat. 
In 1857 liepen 41 kinderen school te Bissegem.  Er werd les gegeven door drie zusters van Sint-Vincentius.
In 1877 vond de pastoor dat de 30 jongens apart moesten zitten en hij liet ze verhuizen naar het oude kerkje waar nu het kerkhof gelegen is.  Dat kerkje stond immers leeg sinds 1872. 
In 1890 werd de parochiale school, Sint-Jozefsschool genoemd, opgericht.  Ze stond onder de leiding van de pastoor. 
In 1896 liet pastoor Olivier het nieuwopgetrokken gebouw in de Schoolstraat (nu Hendrik Dewildestraat) betrekken.  Het eerste schoolhoofd was 
Hendrik Dewilde.
In 1901 verlaten de zusters de 'kloosterschool' en vestigen zich in het nieuw opgerichte klooster met meisjesschool vooraan in de Driekerkenstraat,
naar ontwerp van J. Carette. De aanpalende neogotische kapel stort in 1966 in.
In 1960 wordt de jongensschool overgenomen door het Kortrijkse Sint-Amandscollege die er een basisafdeling in onderbrengt.
In 1998 tenslotte worden de Bissegemse lagere scholen gemengd. De nieuwe Lagere School Sint-Vincentius wordt opgericht en telt twee vestigingsplaatsen: H. Dewildestraat 4, voor de leerliongen van het derde tot en met het 6de leerjaar en Driekerkenstraat 6, voor de leerlingen van het eerste en het tweede laarjaar. 
In de Driekerkenstraat 6 is ook de vrijeKleuterschool Sint-Vincentius ondergebracht.
De Lagere School Sint-Vincentius Bissegem en de Vrije Kleuterschool Sint-Vincentius Bissegem, maken samen deel uit van de 
v.z.w. Vrije Basisscholen "De Wijngaard".
 

De Vrije Kleuterschool Sint-Vincentius Bissegem.

 Driekerkenstraat 6
 8501 Bissegem
 Tel/fax: 056 35 40 96  
 secretariaat@kleuterschoolbissegem.be
 www.vklsbissegem.be
 Directeur:
 Dhr. Wim Callewaert
 Tel: 056/35 40 96
 directie@vklsbissegem.be
 

De Lagere School Sint-Vincentius Bissegem.

 Hendrik Dewildestraat 4
 8501 Bissegem
 Tel: 056/35 62 72
 secretariaat@lagereschoolbissegem.be
 www.vklsbissegem.be
 Directie:
 Mevr. Stefanie Moenens
 tel: 056/ 35 62 72
 directie@vklsbissegem.be 
 bron: de schoolwebsites.

Audomarus

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat
Sint-Marcus:

Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
secretariaat@sintmarcus.be
 

Een berichtje naar onze parochie: audomarus@sintmarcus.be
Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP