Verzorgingsinstellingen

 

Start Sint-Audomarus De Sint-Audomaruskerk De Lokale Pastorale Groep Audomarus De Lectorengroep Sint-Christoffel Kapel van de Harteklop Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs Bissegem Verzorgingsinstellingen Zusters Sint-Vincentius

BIEZENHEEM
Hendrik Dewildestraat 10

8501 Bissegem
Tel: 056 24 45 00
Fax: 056 24 45 45
Woonzorgcentrum Biezenheem wordt beheerd door het OCMW Kortrijk.
In het Biezenheem zorgen we voor het welzijn van 90 bewoners en bieden we 3 kamers aan voor kortverblijf. Er zijn vier afdelingen. Op het gelijkvloers zijn er 24 wooneenheden voor ouderen met dementie. Op de overige verdiepingen zijn er 66 wooneenheden voor ouderen met een ernstige zorgnood.
In totaal werken er 90 personeelsleden, dit in de verzorging, de keuken, het onderhoud, de animatie, enz. De directeur is de heer Kris Vermael.
 
lokaal dienstencentrum 'De Vlaskapelle'.
Hendrik Dewildestraat 6
8501 Bissegem
Tel: 056 24 45 00
 
Zin in een babbel? Nood aan info, hulp of thuiszorg? Behoefte aan ontspanning? Of wil je nog bijleren?

Een lokaal dienstencentrum (LDC) wil buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol laten thuis wonen. Hierbij heeft het centrum extra aandacht voor de senioren en de meest kwetsbaren onder hen.
De werking van een lokaal dienstencentrum stoelt op zes pijlers:

  • ontmoeting
  • gezond leven
  • informatie en thuiszorg
  • zelfontplooiing
  • buurthulp
  • vrijwilligerswerk

Het lokaal dienstencentrum vervult dit doel door informatie en advies aan te bieden, ontspannings- en vormingsactiviteiten te organiseren en zorg op maat aan te bieden.

http://www.kortrijk.be/ocmw/leven-en-welzijn/ocmw/in-mijn-buurt/

RIETVELD
Hendrik Dewildestraat 6

8501 Bissegem
Tel: 056 24 45 03
Fax: 056 24 45 45
Naast het Biezenheem vind je ook de serviceflats 'Rietveld' terug.
Rietveld is gelegen in de Hendrik Dewildestraat 6 te Bissegem en telt 26 comfortabele appartementen voor zelfstandig wonende ouderen.
Het serviceflatgebouw maakt deel uit van een woon- en dienstencentrum. Je vindt er ook het lokaal dienstencentrum De Vlaskapelle en het woonzorgcentrum Biezenheem.
De flats hebben een functionele indeling, een maximaal benutte woonruimte en zijn uitgerust met alle nodige voorzieningen.
Meer info op de website van het OCMW/ Kortrijk: http://www.kortrijk.be/ocmw/leven-en-welzijn/ocmw/wonen-en-zorgen

 

Audomarus

 

 

 

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat
Sint-Marcus:

Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
secretariaat@sintmarcus.be
 

Een berichtje naar onze parochie: audomarus@sintmarcus.be
Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP